SCPR

soul communication and psychospiritual restoration

SCPR

je o komunikaci s duší a její psychospirituální nápravě.

Mojí prací, jako terapeuta je, napojit se na Vaši duši a Vyšší já a za pomocí Zdroje zjišťovat a čistit problémy, které skrýváte hluboko uvnitř, ať už z tohoto života nebo životů minulých.

Jako příklad můžeme uvést nejčastější z nich, a těmi jsou strachy, úzkosti, zdravotní - vztahové - finanční problémy ad.

Tento způsob práce, napojení a napravování funguje pouze na osobní rovině, tedy nikdy nekomunikuji s ničím cizím, jen s tím, co je Vaše: Vaše duše a Vyšší já. Odpovědi se "filtrují" přes Vaše Vyšší já a Duši a přicházejí od Zdroje (Boha/Vesmír/Universum/Otec... - dosaďte si za tento název co je pro Vás nejpříjemnější), kterému pak vysíláme žádost o pročištění daných bloků (zjištěných pomocí kyvadla a tabulek). 

Vzhledem k tomu, že tato práce probíhá v čistém napojení na Zdroj, není možné, abych negativně ovlivňovala klienta nebo kohokoliv jiného, jakákoliv negativní motivace moje nebo klienta by přerušila spojení a znemožnila tak možnost pokračovat.

A co všechno se dá tedy konkrétně skrze metodu SCPR řešit?

 • Odblokování Duše od různých bloků, traumat a přesvědčení.
 • Rozpouštění slibů a přísah.
 • Harmonizace a odblokování čaker.
 • Čištění vztahů, prostorů, situací a věcí.
 • Zjištění stavů minerálů a vitamínů v těle.
 • Kompletní očištění od všech negativních energií.
 • Ukončení nevhodných napojení na lidi.
 • Doplnění energie.
 • Získání čistých odpovědí od Zdroje.
 • Zjišťování a pročišťování minulých životů.
 • Harmonizace vody a potravin.
 • Vibrační odstraňování škodlivých elementů.
 • Zbavování závislostí.
 • Řešení různých životních témat a problémů.
 • Odvádění zemřelých, přivtělených duší alias ,,přisedlíků,, z těla.
 • Odvádění zemřelých duší alias ,,usedlíků,, z prostoru či nemovitosti.
 • Odstraňování psychosomatických problémů.
 • Vysílání žádostí na splnění různých čistých přání.
 • Odstranění budoucích negativních zbytečných situací.
 • Odpojení od různých astrálních entit a upírů.
 • Zjišťování vhodnosti stravy, akcí, lidí a dalších věcí v životě.
 • Duchovní a mentální vývoj v rámci naší životní cesty.

Převzato z webových stránek Ondřeje Brože, zakladatele a lektora metody SCPR.

Toto je jen přibližný výčet, ovšem touto technikou se dá řešit prakticky cokoliv co Vás napadne a kam nás duše a Zdroj pustí.

Terapie nemá věková omezení, pracuji jak s malými dětmi, tak dospívajícími, dospělými i seniory. Stejně tak pro duši neexistuje jazyková bariéra a příslušnost k určité národnosti. Mohu tedy na dálku pracovat s lidmi mluvící jiným jazykem, protože jazyk Duše a Zdroje je unizerzální. Následný překlad terapie a toho co se v jejím průběhu řesilo, už je pouhou formalitou.

Pro ty z Vás, kteří by měli zájem, můžu nabídnout i terapii domácím mazlíčkům.

Více o mé práci a mně samotné najdete v sekci o mně osobní příběh a práce s kyvadlem.